STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885

Historia jednostki - Pudliszki

Jednostka OSP Pudliszki założona została w 1922 roku pod nazwa OSP Obszaru Dworskiego Pudliszki. Jej założycielem i zarazem fundatorem był Stanisław Fenrych oraz były prezes Zarządu Powiatowego OSP w Gostyniu druh Kochowicz. W tym samym roku została zakupiona nowa czterokołowa sikawka konna. Pierwszym prezesem jednostki był radca Stanisław Fenrych, który funkcję tą pełnił do 1938, a pierwszym naczelnikiem druh Franciszek Jóźwiak. W roku 1934, chcąc podnieść gotowość bojową OSP Pudliszki, Stanisław Fenrych zakupił, przy pomocy subwencji z kasy strażackiej w Poznaniu, motopompę Leopoldia z kompletnym wyposażeniem, a także umundurowanie dla 12 druhów. W roku 1935 OSP Pudliszki została zapisana do rejestru stowarzyszeń na mocy decyzji Wojewody Poznańskiego. W roku 1936 OSP Pudliszki zarejestrowała w wojewódzkim urzędzie samochodowym samochód z urządzeniem do przewozu motopompy, który został ofiarowany przez S. Fenrycha. W tym samym czasie ubezpieczono 12 druhów na wypadek przy pożarze. Na walnym zebraniu w roku 1938, nadano tytuł prezesa honorowego druhowi Stanisławowi Fenrychowi i zarazem wybrano nowy zarząd. W roku 1939 wybuch II Wojny Światowej i agresja Niemiec hitlerowskich na Polskę spowodowały, że z tego okresu brak jest szczegółowych danych na temat działalności OSP w Pudliszkach ( kolejne informacje datowane są dopiero na rok 1945) Wiadomo jednak o bohaterskich postawach strażaków z Pudliszek, którzy trwali na swoim posterunku pomimo zniewagi i nie raz krnąbrnych słów pod ich adresem ze strony wroga. W dniu 8 lipca 1945 roku zostało zwołane zebranie reorganizacyjne koło strażnicy, na które przybylo 21 druhów. Na zebraniu tym omawiano plan działalności stowarzyszenia oraz skompletowanie i odnowienie sprzętu ocalałego po wojnie. Wówczas też wybrano nowy zarząd. W roku 1946 druh Pernaczyński, prezes powiatowy, podał do wiadomości zarządowi OSP, że ma możliwość przydziału materiałów na umundurowanie strażackie. Materiał został zakupiony z funduszu Państwowego Ośrodka Kultury w Pudliszkach. W terminie późniejszym zostały uszyte mundury dla 12 druhów. W roku 1947 zostało zwołane pierwsze walne zebranie po wojnie. Tego samego roku OSP Pudliszki obchodziło jubileusz 25-lecia swego istnienia. Z tej okazji został zakupiony i wręczony sztandar, a także została założona orkiestra dęta. Instrumenty zostały przejęte po byłym kółku muzycznym. W 1949 roku został zakupiony samochód ciężarowy, który po przebudowie we własnym zakresie służył jako wóz bojowy i w 1950 roku po raz pierwszy defilował w pochodzie pierwszomajowym w Krobi. Do OSP zaczęło wstępować coraz więcej członków, którzy szkolili się w zakresie gaszenia pożarów i niesienia pomocy poszkodowanym. Strażacy zaczęli brać udział we wszystkich zawodach sportowo pożarniczych oraz świętach państwowych i regionalnych, czego efektem było zajęcie 9 razy pod rząd pierwszego miejsca na szczeblu powiatu. W 1965 roku, z chwilą utworzenia przedsiębiorstwa PGR, jednostka została przemianowana jako zakładowa OSP i w tym okresie utrzymywana była przez to przedsiębiorstwo. W darze za wytrwałą pracę i służbę, dyrekcja Zakładu Ogrodniczego w Pudliszkach ofiarowała w 1967 roku nowy wóz bojowy „Star”, z kompletnym wyposażeniem oraz motopompę M 800. W dniu 13 czerwca 1979 roku jednostka otrzymała nowy sztandar, który został odznaczony złotym medalem „Aa zasługi dla pożarnictwa”. Sztandar ufundowało społeczeństwo Pudliszek oraz PGR i ZPOW.  Z funduszu zakładów pracy PGR i ZPOW oraz społeczeństwa został wybudowany i w 1979 roku oddany do użytku DOM STRAŻAKA.  Za długoletnią działalność w zarządzie OSP Pudliszki druha Piotra Przybyła mianowano jednogłośnie prezesem honorowym. 27 kwietnia 1988 roku Kombinat PGR Pudliszki ufundował dla straży pożarnej wóz strażacki „Jelcz” typ 004. 8 sierpnia 1997 roku OSP Pudliszki została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.  W dniu 9 lutego 2002 roku na zebraniu sprawozdawczym uchwalono przyznanie tytułu druha honorowego dla Wiktora Żyto, Stanisława Fenrycha, Bronisława Zygmunt. W dniu 4 maja 2002 przy okazji obchodów 80-lecia istnienia jednostki, został wmurowany akt erekcyjny, a Starosta Gostyński Andrzej Pospieszyński ufundował figurę św. Floriana oraz tablicę pamiątkową, które zamontowane zostały na frontowej ścianie budynku. W tym samym dniu jednostka została odznaczona Medalami Honorowymi im. Bolesława Chomicza. 26 stycznia 2009  OSP Pudliszki odebrali nowy średni pojazd ratowniczo – gaśniczy MAN, a w listopadzie 2014 r. przy OSP Pudliszki powołana została Jednostka Operacyjno –Techniczna kat. 2