STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885

Historia jednostki - Chwałkowo

Ochotniczą Straż Pożarną w Chwałkowie założył w 1926 roku właściciel miejscowego majątku Józef Korytowski. Pierwszym komendantem straży został Durkowski, prezesem Michał Glura, a gospodarzem Paweł Piotrowiak. Po II wojnie światowej prezesem OSP wybrano Szczepana Pakosza. Od 1978 roku do 2010 roku funkcję tą pełnił z kolei nieprzerwanie Franciszek Ławniczak. Obecnie na czele jednostki stoi Michał Naskręt.
W 1989 roku na ogólnym zebraniu strażacy z Chwałkowa wyszli inicjatywą budowy nowej remizy. Wybrano Społeczny Komitet Budowy Strażnicy i ostro zabrano się do pracy. Efektem tego było ukończenie budowy już pod koniec tego samego roku. Oficjalne otwarcie strażnicy odbyło się dnia 28 stycznia 1990 roku. Podczas mszy św., którą odprawił ksiądz proboszcz Włodzimierz Wygocki, poświęcona została też figurka św. Floriana, wmurowana w fasadę budynku. W kwietniu 1992 roku jednostka otrzymała z Ministerstwa Obreony Narodowej samochód marki „Nysa”, który po przeprowadzonym remoncie, w czerwcu tego samego roku był już gotowy do działań ratowniczo-gaśniczych. Warto podkreślić, że spory wkład w pozyskanie pojazdu wniósł wówczas dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie Zbigniew Gordziej. 14 marca 1993 roku otrzymała sztandar, a uroczystość z tej okazji połączono z poświęceniem pojazdu pożarniczego. Wręczenia sztandaru dokonał Prezes Wojewódzki ZOSP w Lesznie druh Jan Solak. Sztandar i samochód poświęcił natomiast ówczesny Kapelan Straży Pożarnej Województwa Leszczyńskiego dziekan Konrad Kaczmarek. 26 maja 1996 roku jednostka obchodziła jubileusz 70-lecia swojej działalności. Uroczystość odbyła się w sali Domu Kultury w Chwałkowie, a uświetnił ją m.in. program artystyczny, przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej we Chwałkowie pod kierunkiem mgr Mieczysława Gąsiorka. Podczas niej wręczono również jednostce złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa.” 4 maja 1997 roku na boisku sportowym w Chwałkowie zorganizowano blok sportowo-pożarniczy, w którym wzięły udział dzieci i dorośli mieszkańcy sołectwa. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze rywalizowały w bojówce i biegu sztafetowym, a dzieci i rodziny rywalizowały w sztafecie z przeszkodami. Kolejna lata to okres stagnacji w działalności jednostki, spowodowany m.in. chorobą prezesa Ławniczaka oraz jak się okazało nieuregulowaną prawnie kwestią własności miejscowej remizy. Nie mniej jednak strażacy nadal stali na straży bezpieczeństwa mieszkańców, gotowi nieść pomoc zawsze wtedy, gdy była taka potrzeba. Udzielali się też społecznie, służąc pomocą m.in. podczas organizowanych w Chwałkowie zawodów konnych. Po wyborach nowych władz jednostki, które miały miejsce w 2011 roku, działalność straży ponownie wzrosła. Własnymi siłami, a częściowo również środkami, wyremontowano elewację miejscowej remizy, i naprawiono jej dach. W 2014 roku oficjalnie również udało się przejąć od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa budynek remizy, który od tego czasu stał się formalnie własnością Gminy Krobia.