STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885

Historia jednostki - Rogowo

Ochotnicza Straż Pożarna w Rogowie powstała w 1937 roku. Już od pierwszych dni swojej działalności, wyposażona została w sikawkę konną oraz podręczny sprzęt pożarniczy. Najtrudniejszym okresem w dziejach OSP Rogowo była II wojna światowa, podczas której rozstrzelany został  założyciel straży. Po zakończeniu działań wojennych, straż w Rogowie zorganizowana została na nowo. W latach 60-tych na potrzeby jednostki wymurowana została remiza strażacka, która służy członkom OSP Rogowo po dzień dzisiejszy. Początek XXI wieku przyniósł niewielki regres w działalności jednostki. Masowe wyjazdy mieszkańców Rogowa w poszukiwaniu pracy poza miejscem zamieszkania spowodowały, że w szeregach jednostki pozostało bardzo niewielu członków. Dzięki zaangażowaniu młodych mieszkańców Rogowa, od 2010 roku odbudowywane są szeregi OSP Rogowo. Dzięki działaniom, skierowanym szczególnie w stronę młodzieży, udało się po raz pierwszy od wielu lat reaktywować MDP przy OSP Rogowo. Jednostka liczy obecnie blisko 50 członków, co pewnie nie byłoby niczym nadzwyczajnym gdyby nie fakt, że statystycznie co 4 mieszkaniec Rogowa należy do miejscowej straży. Należy podkreślić, że jednostka bierze aktywny udział nie tylko w życiu wsi, ale również w uroczystościach państwowych i patriotycznych, organizowanych przez organy samorządowe Gminy Krobia. Równie aktywną jednostka jest w przedsięwzięciach organizowanych bądź współorganizowanych przez Zarząd Oddziału MG ZOSP RP w Krobi, biorąc udział w rajdach terenowych, konkursach plastycznych czy też zawodach sportowo – pożarniczych