STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885


STRAŻ – Z nami bezpieczniej


Ochotnicze

Straże Pożarne

GMINY KROBIA 

zał. 1885

Odszedł na wieczną wartę

{gallery}pralat_osp_2015:200:160:1:0{/gallery}4 maja, w Dniu Św. Floriana – patrona strażaków, zmarł wieloletni kapelan strażaków Archidiecezji Poznańskiej i kapelan strażaków powiatu gostyńskiego, pochodzący z Krobi ks. prałat Konrad Kaczmarek. Śp. ks. Konrad Kaczmarek urodził się 15 lutego 1928 roku w Krobi, jako syn Franciszka i Stanisławy z d. Olejniczak. Do Szkoły Podstawowej w Krobi uczęszczał w latach 1935-1939. Podczas okupacji mieszkał wraz z rodziną w domu państwa Łagodzińskich przy ul. Jutrosińskiej 4 w Krobi, gdzie wraz z dwójką kolegów w powale dachu ukrył sztandar hufca Związku Harcerstwa w Krobi. Od czasu do czasu wraz z przyjaciółmi sprawdzał stan sztandaru w celu prawidłowego jego przechowania do czasu zakończenia wojny. W dniu 24.05.1945 r. złożył przyrzeczenie harcerskie na przechowywany przez siebie sztandar.

 

Edukację kontynuował w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu (w latach 1945-1949), gdzie zdał maturę. Następnie studiował filozofię w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Gnieźnie ( 1949-1951), a w latach 1951-1955 teologię w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. W 1965 r. ks. Konrad Kaczmarek podjął studia zaoczne z zakresu historii kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (na wydziale teologicznym), zakończone pracą magisterską zatytułowaną „ Dzieje parafii Radomicko od XV- XX wieku”. Święcenia kapłańskie przyjął w Prokatedrze – Farze w Poznaniu, 4 kwietnia 1955 r. z rąk Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Walentego Dymka. W czasie swojej kapłańskiej drogi sprawował posługę w Opalenicy i Kościanie (jako wikariusz) oraz w Radomicku, Lubiniu koło Kościana oraz w Mosinie, jako proboszcz tamtejszych parafii. Z kolei w Lesznie ks. Kaczmarek był proboszczem i dziekanem - w latach 1981-1997. Ks. Kaczmarek poszczycić mógł się również godnościami kościelnymi. Był bowiem Kanonikiem Gremialnym Kapituły Kolegiackiej Poznańskiej ( od 03 kwietnia 1995 r.) oraz Prałatem – Kapelanem Honorowy Jego Świątobliwości ( tytuł ten otrzymał 20 kwietnia 2000 r.). Ks. prałat Konrad Kaczmarek był duszpasterzem wielu środowisk - Mężczyzn Archidiecezji Poznańskiej, Aresztu Śledczego w Lesznie, Miłośników Lwowa w Lesznie, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Leszczyńskiej Chorągwi Harcerskiej, strażaków województwa leszczyńskiego i strażaków Archidiecezji Poznańskiej, pszczelarzy a także wieloletnim kapelanem strażaków powiatu gostyńskiego. Pełnił też wiele innych funkcji kościelnych i społecznych, za co otrzymał liczne odznaczenia, m.in. Odznakę „Przyjaciel Dzieci’’, złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa”, Złoty Znak Związku OSP, Medal Honorowy im. B. Chomicza, Odznakę „Semper Vigiliant”, Złoty Krzyż Zasługi, czy też „Złoty Krzyż Związku Sybiraków’’. W 2014 r. został wyróżniony honorowym tytułem „Zasłużony dla Powiatu Gostyńskiego”. Był też m.in. Sędzią Diecezjalnym w Metropolitalnym Sądzie Duchownym w Poznaniu oraz Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu. Ks. prałat Konrad Kaczmarek był ponadto autorem wielu publikacji – m.in.: „Kroniki parafii lubińskiej”, „Kroniki parafii mosińskiej”, „Dziejów parafii Radomicko od XV- XX wieku”, „Kroniki parafii św. Mikołaja w Lesznie’’, „Z dziejów kultu św. Mikołaja w Polsce”, „Witraże w Kościele św. Mikołaja w Mosinie”, „Duchowość Liceum Gostyńskiego”, „Święty Florian i jego rycerze w Archidiecezji Poznańskiej’’ oraz wielu innych artykułów, mów pogrzebowych i opracowań biograficznych, przygotowanych m.in. w związku ze śmiercią księży. W ostatniej drodze ks. prałata towarzyszyły setki osób, z którymi w większości przypadków miał okazję spotkać się na swej życiowej i kapłańskiej drodze. Szczególnie liczne grono stanowili strażacy – tak ochotnicy, jak i funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, w tym ponad 60 pocztów sztandarowych oraz Kompania Reprezentacyjna Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. Uroczystości pogrzebowe zmarłego kapłana odbyły się w Gostyniu. W kościele św. Małgorzaty ( gostyńskiej Farze ) odprawiona została msza św., koncelebrowana przez ponad 70—ciu kapłanów pod przewodnictwem Metropolity Poznańskiego i Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski – Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Po niej ciało śp. ks. prałata Konrada Kaczmarka spoczęło na cmentarzu parafialnym w Gostyniu. Z całą pewnością ks. Konrad Kaczmarek był nietuzinkową postacią, które na trwałe zapisała się w pamięci wielu mieszkańców naszego regionu. Odszedł kapłan niezwykle życzliwy, lubiany i doceniany, o czym świadczyć może chociażby fakt, że jego osobisty kalendarz był zapisany zaproszeniami do udziału w różnych uroczystościach niemalże po same brzegi. Przeszedł na wieczna wartę strażak i harcerz, którego pamiętać będziemy z przywoływania różnych anegdot, uśmiechu na twarzy, ciepłego słowa i pełnego oddania służbie.

Cześć Jego Pamięci!